Elizabeths år i Rom och helgonförklaringen

Elizabeth dog dock inte så snabbt som hon själv förutspådde, det skulle visa sig dröja ända fram till 1957 innan tanten slutligen kastade in handduken för gott. Under tiden lyckades hon utföra flera viktiga handlingar, bland annat skyddade hon judar undan nazister vilket har en liten anknytning till Sverige.

Elizabeth Hesselblad

Det sägs nämligen att nazisterna ville genomsöka klostret hon befann sig i, men då hade Elizabeth och en annan nunna stegat emot Hitlers hantlangare med en svensk flagga och hävdat att klostret stått under den svenska kungens beskydd. Efter detta hade nassarna gått därifrån utan försök till genomsök. Inte illa! För sitt hjältemod fick hon en utmärkelse av den israeliska staten, men endast postumt – det vill säga efter att hon kolade vippen.

Jag kommer gå in mer detaljerat på vad jag tycker om postuma utmärkelser under sektionen ”Fjanteri”.

Under sin tid i Rom fick hon en religiös kallelse att återinföra Birgittinorden, och Elizabeth ville även återinföra den i Sverige. Numera finns det över 50 kloster där Birgittinorden är införd, och i Sverige hittar vi den representerad i Falun och Djursholm. Inga direkta kåkstäder med andra ord. 1987 inledde den dåvarande påven en process för helgonförklaring av Elizabeth Hesselblad.