Religion och kristendom

Eftersom jag trots allt fick inspiration till den här sajten från vårt svenska helgon Elisabeth så vill jag ägna en sektion åt att diskutera religion och kristendom i synnerhet. Kristendomen är uppdelad mellan katoliker och protestanter, där katolikerna är den ”ursprungliga” gruppen så att säga.

Detta skedde så sent som 1500-talet då framför allt nordeuropeiska kyrkor och länder frigjorde sig från den katolska synen på kristendomen. Självklart fanns det flera grenar inom protestantismen också, men den gemensamma nämnaren var alltjämt motståndet mot den katolska kyrkan. Så, vad är det som egentligen skiljer protestanter från katoliker?

Katoliker anser att kyrkan utgör Guds röst på jorden. Protestanter anser att Guds ord står i Bibeln. Det är hos katoliker som påven är den högste ledaren på jorden och Guds stand-in. Protestanter anser att kyrkan inte tillhör högre makter utan lyder under staten (som du kanske vet huserar påven i Vatikanstaten som är sitt eget land)

Man kan väl utan att överdriva säga att katolikerna är de som har den mest konservativa synen på kristendomen. Det är också intressant att ta en titt på vilka länder som gick över till protestantismen först, och vilka som stannade kvar som katolska. Det är nämligen en klar uppdelning mellan södra och norra Europa, och jag personligen har alltid hävdat att sydeuropéer är lite efterblivna. Inget illa menat, de är bara efter i utvecklingen lite grann.

Kan detta bero på deras inställning till kristendomen månntro? Att Italien är katolskt kan man ju fatta utan att vara raketforskare eftersom Vatikanstaten ligger i Rom (världens minsta land för övrigt). Spanien däremot är väldigt katolskt det med, för att inte tala om den lilla lågkvalitativa skitön Malta. Malteserna är inte bara till 98 procent katoliker, de är även Europas fetaste och lataste befolkning. Samband? Kanske, eller så beror det på att det alltid är så varmt att folket på Malta aldrig behövt kämpa eller vara innovativa för att slippa frysa.

Visserligen råder det religionsfrihet på Malta, men skolorna är fortfarande så förlegade att de lär ut kyrkans tro. Det är till och med så att kyrkan på Malta har rätt att visa folket principerna för vad som är rätt och fel – inte konstigt att det är ett litet skitland som får merparten av sin inkomst från turism.

Malta består av drygt 400k invånare, men ön har årligen besök av långt fler än en miljon turister – och de kommer inte för att uppleva alla rattfulla malteser eller badstränder som titt som tätt förgiftas av avloppsvatten – nej, de kommer för solens skull. Hade det inte varit för turisterna hade nog malteserna fått göra mer än att be till Gud för att överleva på sin lilla stenklump till ö. Hursomhelst finns faktiskt inte de flesta av alla kristna i vare sig Europa eller Nordamerika, utan faktiskt i Sydamerika. Detta är i och för sig inte särskilt ologiskt med tanke på att européer gick i land runt Sydamerikas kuster och spred både religion, språk (nästan hela Sydamerika talar spanska förutom Brasilien som talar portugisiska) och (köns)sjukdomar då de gjorde sina erövringar.

Detta är också anledningen till att kristendomen (i olika former) dominerar i Nordamerika. I Asien finns framför allt buddism och hinduism, även om vissa sydostasiatiska länder domineras av islam. Annars är islam en fredens religion som framför allt förekommer i Nordafrika och Mellanöstern. Ni vet länder där det råder stabil och utbredd fred.